לאפשר כניסה עם שם משתמש/אימייל

קוד שמאפשר לגולשים באתר לבצע אימות משתמש גם עם שם המשתמש וגם עם האימייל. מה שזה אומר לא משנה מה המשתמש זוכר, את כתובת האימייל שלו או את שם המשתמש הוא יוכל לבצע אימות משתמש עם אחד מהם.

function login_with_email($username) {
    $user = get_user_by('email',$username);
    if(!empty($user->user_login))
        $username = $user->user_login;
    return $username;
}
add_action('wp_authenticate','login_with_email');

הקוד הבא מחליף את הכותרת שמופיעה מעל חלון הכניסה למערכת ל "שם משתמש / אימייל".

function change_username_text($text){
    if(in_array($GLOBALS['pagenow'], array('wp-login.php'))){
     if ($text == 'Username'){$text = 'שם משתמש / אימייל';}
      }
        return $text;
     }
add_filter( 'gettext', 'change_username_text' );