הוספת CLASS לפוסט הראשון בלולאה

לעיתים אנו רוצים להדגיש או להציג את הפוסט בראשון באופן שונה מאשר את הפוסטים הבאים ברשימה, ניתן לבצע את השינוי על ידי בדיקה בתבנית עצמה. עדיף לא לבצע שינוי בתבנית אלא לבצע את השינוי המבוקש ( התוספת ) בעזרת פילטר קיים.

add_filter( 'post_class', 'webmax_first_post_class' );
function webmax_first_post_class( $classes ) {
  global $wp_query;
  if( 0 == $wp_query->current_post )
    $classes[] = 'firstPost';
    return $classes;
}

את הקוד יש לצרף לקובץ functions.php.

ניתן באתה מידה גם להוסיף CLASS לפוסט האחרון על ידי שינוי הבדיקה ל :

if( $wp_query->current_post == $wp_query->post_count-1 )