הוספת תמונה לרשימת פוסטים בניהול

לא פעם רצינו לדעת אם שייכנו תמונה לפוסט, כדי לוודא צריך ללכת לעריכה של הפוסט ולבדוק אם הגדרנו תמונה ראשית.

אני חושב שכדאי להציג את התמונה ברשימת המאמרים כך רואים בוודאות אם משוייכת תמונה ולפעול בהתאם.

 

add_action( 'after_setup_theme', 'webmax_custom_header_addon' );

add_filter('manage_posts_columns', 'posts_columns', 5);
add_action('manage_posts_custom_column', 'posts_custom_columns', 5, 2);
function posts_columns($defaults){
  $defaults['webmax_post_thumbs'] = __('Thumbs');
  return $defaults;
}
function posts_custom_columns($column_name, $id){
    if($column_name === 'webmax_post_thumbs'){
    echo the_post_thumbnail( 'thumbnail' );
  }
}

את הקוד יש להדביק בקובץ functions.php, ולאחר מכן כדאי לראות שזה עובד בלחיצה על פוסטים-> כל הפוסטים.